RO-ARMYSECURITY

Angajare

DE CE SĂ VENIȚI LA NOI ?

De ce să alegeţi S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. când în faţa dumneavoastră sunt şi alte posibilităţi? Pentru că a intra în aceasta structura nu înseamnă doar a-ţi defini personalitatea, nu doar a-ţi face datoria faţă de societate, ci înseamnă o provocare pe care ţi-o oferă aceasta profesie. În primul rând, protecţie socială, un loc de muncă, un trai decent, garantat de venitul sigur şi o imagine respectată. Indiferent dacă ne veţi alege sau nu, va provocăm la o întrecere permanentă cu dumneavoastră înșivă şi cu ceilalţi, într-un mediu de muncă dinamic şi organizat. Experienţa de viaţă şi profesională pe care le veţi dobândi în posturile oferite, le puteţi folosi cu succes în viitor. Afirmaţia nu se bazează doar pe derularea activităţilor zilnice, ci şi pe numeroasele contacte umane, pe viaţa în colectivitate şi lucrul în echipă, ca și pe prieteniile noi şi solide bazate pe camaraderie şi solidaritate umană. Unde aţi mai putea găsi atâtea argumente "pro" la un loc? Iar dacă tot nu sunteţi convins sau convinsă, iată încă unul: AVEM NEVOIE DE DUMNEAVOASTRA! Calităţile şi aptitudinile dumneavoastră sunt cele care va recomandă pentru această profesie.

Conditii de angajare

S.C. ROARMYSECURITY S.A. angajează personal specializat în condiţiile impuse de lege, potenţialul candidat trebuind să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

- să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
- să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003;
- să aibă domiciliul în România;
- să cunoască limba româna scris şi vorbit;
- să fie declarat “apt” din punct de vedere medical și psihologic;
- să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală, ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;
- sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie în ultimii 5 ani.

Dosarul de candidat

- 1. cerere de angajare/scrisoare de intenţie şi CV
- 2. atestat profesional
- 3. copie de pe livretul militar
- 4. copie de pe cartea de identitate
- 5. certificat de cazier judiciar
- 6. copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională
- 7. copii ale documentelor care atestă experienţa profesională
- 8. fisa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii
- 9. fişa de examinare psihologică

Persoanele interesate ne pot vizita la sediul nostru, sau pot solicita informații telefonic, prin fax, corespondență poștală sau prin poșta electronică pe adresa noastră de email roarmysecurity@gmail.com. Pentru luarea în evidenţă trimiteți
 un CV în noul format europass pus la dispoziție de ANOFM și care poate fi descarcat aici.

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook