RO-ARMYSECURITY

Codul de etica

Art. 1  Prezentul Cod de etică, denumit în continuare Cod, defineste idealurile, principiile si normele morale pe care angajatii si colaboratorii S.C. RO-ARMYSECURITY S.A., denumită în continuare societate, consimt sa le respecte si sa le aplice in activitatea desfaşurată.

(1) Codul respectă Constituţia ţării, legislatia in vigoare privind munca, nediscriminarea si egalitatea de sanse, regulamentele interne şi legislatia care reglementează domeniul de activitate.

        (2) Codul prezinta valorile fundamentale care trebuie insusite si respectate pentru prevenirea si rezolvarea conflictelor etice, descurajarea practicilor imorale si sanctionarea abaterilor de la valorile societatii.

(3) Acest Cod nu contine raspunsuri la toate problemele; dilemele etice care vor aparea vor fi rezolvate prin aplicarea principiilor prevazute de prezentul Cod si prin judecarea corecta si obiectiva a situatiilor de fapt.

Art. 2  Obiectivele Codului de etică vizeaza:

• promovarea valorilor si a principiilor etice;

• crearea unui climat etic adecvat activitatii profesionale, in acord cu scopurile  societatii; 

• prevenirea si rezolvarea conflictelor etice;

• descurajarea practicilor imorale si sanctionarea abaterilor de la valorile  societatii.

Intenţia expresă a acestui Cod de etică nu este de a moraliza, ci de a responsabiliza!

Citeste in continuare...

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook