RO-ARMYSECURITY

Conducere

Consiliul de Administrație

Președinte/Director General:       Liviu Stănoiu

Membri neexecutivi:                     Simona Cojocaru

                                                     Anca-Mihaela Cotîrță

                                                     Nicoleta Bobircă

                                                     Lucian-Eduard Simion

 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.  

Baza de calcul pentru stabilirea indemnizației lunare fixe a membrilor Consiliului de administrație este reprezentată de câștigul salarial mediu brut pe ultimele 12 luni anterior numirii, publicat de Institutul Național de Statistică.

Pentru mandatul 09.01.2018 - 09.01.2022 media a fost de 2603 lei.

Pentru mandatul actual, de la data de 09.01.2022 s-a avut în vedere comunicatul de presă nr. 324 din 13.12.2021 al Institutului Național de Statistică, care prezintă datele statistice pe coduri CAEN în perioada octombrie 2020 – octombrie 2021. Astfel, câștigul salarial mediu brut lunar, corespunzător codurilor CAEN 77-82 care include și obiectul principal de activitate al S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. (CAEN 8010-Activități de protecție și gardă), în ultimele 12 luni, adică noiembrie 2020-octombrie 2021, este de 4456 lei brut lunar.

Remunerația membrilor Consiliului de administrație se compune dintr-o indemnizație fixă având valoarea determinată mai sus. Pentru membrii neexecutivi remunerația este egală cu valoarea respectivă, iar pentru membrul executiv, remunerația reprezintă de șase ori această valoare. Nu se acordă componenta variabilă. 

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook