RO-ARMYSECURITY

Formare profesionala

Calificarea și specializarea atât a personalului propriu, cât și a altor persoane interesate, reprezintă una din preocupările prioritare ale societății. Programul de formare profesională organizat în prezent de societate este cursul de calificare “Agent de securitate” cod NC 5169.1.3 (detalii)

Formatorii SC RO-ARMYSECURITY SA sunt autorizați ANC (CNFPA) în domeniul formării profesionale, cu experiență relevantă în derularea cursului.

Cursurile se încheie cu examen de absolvire, în urma căruia se eliberează un “Certificat de calificare profesională”, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ca act de studii cu recunoaștere națională, care va fi însoțit de un supliment descriptiv ce cuprinde competențele profesionale pentru exercitarea atribuțiunilor specifice.

Pe timpul cursurilor particianții beneficiază de suport de curs, fișe de lucru și suport logistic.

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook