RO-ARMYSECURITY Servicii de paza si protectie obiective, interventie operativa, servicii de transport valori.

Legislaţie

► Legea societăților nr. 31/1990

În domeniul resurselor umane

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

 Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 76/2002

În domeniul security 

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate cu HG 301/2012

În domeniul SSM

Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă

Hotărârea nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

 OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice

► OMFP nr. 1952/2018 pentru reglemantarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor OUG nr. 109/2011

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook