RO-ARMYSECURITY

Politica de confidentialitate

1. Introducere

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A., numită în continuare societatea, se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează în condițiile stabilite de Regulamentul privind protecția datelor personale în Europa GDPR 2016/679/EU, intrat în vigoare la data de 25.05.2018. Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct sau indirect societății noastre, precum și modul de utilizare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

2. Informații personale colectate

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. ofera locuri de muncă persoanelor interesate și cu pregătirea și experiența necesare, precum și servicii de pază și consultanta în domeniul nostru de expertiză, iar în acest scop colectează și prelucrează date cu caracter personal primite fie direct, de la persoanele vizate, fie indirect, de la beneficiari persoane juridice care în baza unui contract solicita serviciile noastre. Precizăm că acesti clienți persoane juridice prezintă un nivel corespunzător de protecție a datelor personale, confirmat prin acorduri scrise, încheiate cu societatea noastră. Datele cu caracter personal sunt colectate/prelucrate/stocate în mod controlat, prin măsuri tehnice și organizaționale specifice. Temeiul legal de prelucrare a datelor menționate, de către societate îl reprezintă, după caz, îndeplinirea obligațiilor contractuale, interesul legitim sau consimțământul. Pentru asigurarea conformitatii cu Regulamentul 679/2016 societatea revizuiește evaluarea de impact periodic, la intervale de cel mult 3 ani.

3. Utilizarea și comunicarea informațiilor

In scopul furnizării serviciilor, societatea poate comunica datele dumneavoastra cu caracter personal partenerilor săi care asigură un nivel similar de protejare a datelor cu caracter personal, cu cel prezentat în cadrul acestei politici de protectie a datelor cu caracter personal, pe baza acordurilor semnate cu acestia. Societatea poate utiliza informațiile personale colectate pentru încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de prestări servicii de pază, precum și a obținerii avizelor de specialitate necesare și obligatorii. Informatiile primite de la clienții nostri, inclusiv datele de contact, sunt colectate, păstrate și utilizate la nivelul de protecție necesar. Informatiile personale colectate sunt utilizate numai în scopurile prezentate.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces - aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs.
  • Dreptul la rectificare - aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete.
  • Dreptul de a fi uitat - în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie sterse din evidențele noastre.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării - dacă există anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.
  • Dreptul la portabilitate - aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații.
  • Dreptul de a formula obiecții - aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
  • Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv profilarea - aveți, de asemenea, dreptul de a nu fi supus efectelor juridice ale prelucrării automate sau profilării. 

4. Clarificări

 

Pentru orice detalii, intrebari, clarificari, cu privire la informatiile dvs. personale, asteptam solicitarile la adresa de e-mail roarmysecurity@gmail.com

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook