RO-ARMYSECURITY

Despre noi

Ministerul Apărării Naţionale a implementat o nouă concepţie de organizare a sistemului de pază a unităţilor militare. Noua concepţie, vizează îmbunătăţirea acestor servicii şi reducerea cheltuielilor specifice. În acest scop a fost înfiinţată S.C. RO-ARMYSECURITY S.A., specializată în activităţi de pază, ca filială a C.N. ROMTEHNICA S.A., aflată în coordonarea M.Ap.N.

Înfiinţarea acestei structuri a creat noi locuri de muncă, ce au fost ocupate de militari profesioniști trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare din motive neimputabile lor, categorii de personal cu un nivel bun de pregătire militară generală şi de specialitate.

Viziune

Sloganul “Profesioniștii serviciilor de pază” materializează viziunea conducerii societății:
- principal furnizor și promotor de soluții de securitate privată;
- oferim soluții globale de securitate, servicii de pază ireproșabile și produse de valoare, în condiții de profitabilitate și siguranță, în deplin acord cu nevoile clienților noștri;
- satisfacția clienților noștri constituie principalul etalon de măsură al calității serviciilor de pază furnizate;
- investim în formarea și specializarea personalului de pază și introducerea de noi tehnologii, în beneficiul clienților.

Sistem de valori

- transparență;
- responsabilitate;
- eficiență;
- competență;
- echitate.

Principii

- orientarea spre client: ne raportăm permanent la nevoile clientului, respectăm intimitatea și libertatea acestuia, îi asigurăm prin metodele cele mai potrivite liniștea și siguranța, măsurându-i satisfacția.
- respectul: respectăm promisiunile, angajamentele, reglementările, clienții, partenerii și angajații, pentru ca la rândul nostru să fim respectati;
- legalitatea: respectăm societatea, legile și reglementările în domeniu, autoritățile statului și colaborăm instituțional cu acestea pentru menținerea stării generale de legalitate;
- performanța: competiția cu noi înșine și cu cele mai înalte standarde în domeniu, stau la baza dezvoltării societății noastre;
- integritatea: este principiul care caracterizeaza serviciile noastre și pentru care clientii și partenerii noștri au încredere în noi;
- echipa: împărtășim aceleași experiențe, aceleași provocări și aceleasi succese, câștigăm doar împreună, pentru că avem încredere în noi înșine;
- responsabilitatea față de resurse: conștientizăm că o afacere trainică și sănătoasă, precum și un loc de muncă bun presupun cheltuieli responsabile și eficiente;
- accesibilitate: dorim să promovăm servicii accesibile oricărui client.

Cod deontologic

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. respectă și pune în aplicare următoarele principii deontologice:
- recunoaște supremația legii și Poliția ca singura autoritate publică abilitată în autorizarea, controlul și îndrumarea activității specifice de pază a bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- acordă respectul cuvenit societăților concurente, nu recurge la acțiuni reprobabile sau anticoncurențiale;
- este responsabilă în fața beneficiarilor privind calitatea activităților specifice desfășurate și în fața autorităților publice asupra modului de respectare a legii;
- asigură angajaților condiții de muncă optime, la standarde ridicate de sănătate și siguranță, angajații cei mai expuși riscurilor fiind dotați cu mijloace de protecție corespunzătoare;
- serviciile de securitate prestate de societatea noastră respectă dreptul persoanei la viață sau intimitate, dacă aceasta nu încalcă legea, aceste servicii desfășurându-se numai în limitele legii;
- procedurile de recrutare a angajaților au la bază criterii obiective, nediscriminatorii, în limitele legii și ale cerințelor beneficiarului de servicii (în ce privește competența și experiența personală);
- nu permite angajaților săi să aibă un comportament antisocial, infracțional, în timpul și în afara serviciului;
- pregătirea personalului se realizează în condițiile legii, în funcție de specificul activității, pregătirea inițială este urmată de pregătire periodică la locul de muncă sau în cadrul unor forme organizate.

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook