RO-ARMYSECURITY

Legislaţie

► Legea societăților nr. 31/1990

În domeniul resurselor umane

Codul muncii

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

 Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 76/2002

În domeniul security 

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate cu HG 301/2012

În domeniul SSM

Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate cu HG 1.425/2006 

 OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice

► OG nr. 26/2013  privind întărirea disciplinei financiare

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook