RO-ARMYSECURITY

Pază şi protecţie

Potrivit legii și licenței de funcționare, S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. este destinată să furnizeze:
- servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor (detalii)
- servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori (detalii)
- servicii de garda de corp (detalii)
- servicii de consultanță aferentă serviciilor de pază și protecție (detalii)
- logistică specifică.

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. furnizează servicii de pază în conformitate cu:
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003;
- Ordinul ministrului apărării naționale nr.
MS-98/2011 privind achiziția serviciului de pază la obiectivele din compunerea Ministerul Apărării Naționale prin S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook