RO-ARMYSECURITY Servicii de paza si protectie obiective, interventie operativa, servicii de transport valori.

Paza obiective

Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor 

SC RO-ARMYSECURITY SA furnizează servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor prin personal calificat, instruit și atestat profesional în condițiile legii, respectiv:
- agenți de securitate (neînarmați sau înarmați cu armament și muniții letale/neletale);
- agenți de control acces (specializați inclusiv pentru executarea controlului tehnic antiterorirst a persoanelor și vehiculelor);
- agenți de intervenție pază și ordine;
- agenți de securitate incinte;
- șef tură servicii de securitate;
- șef formație pază și ordine.

Potrivit actelor normative în vigoare, SC RO-ARMYSECURITY SA este specializată pentru asigurarea pazei obiectivelor Ministerului Apărării Naționale. În funcție de obiectul de activitate și cerințele privind paza și protecția, SC RO-ARMYSECURITY SA furnizează servicii de pază următoarelor părți interesate:
- instituții publice;
- unități de învățămînt publice sau private;
- unități bancare, instituții de creditare și instituții financiare nebancare;
- societăți comerciale cu spații cu circuit închis (sedii, birouri, hale industriale etc.) sau cu spații destinate publicului (spații comerciale, mall-uri, showroom-uri, farmacii etc.);
- facilități turistice (hoteluri, pensiuni etc.);
- ansambluri rezidențiale;
- spații de agrement (parcuri, locuri de joacă etc.);
- alte obiective.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 301/2003, personalul destinat pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor este dotat cu:
- echipament personalizat, adecvat sezonului, cu însemnele societății și ecusoane de identificare pentru întreg personalul de pază;
- echipament de protecție, adaptat la cerințele specifice ale serviciilor de pază furnizate;
- mijloace de autoapărare și observare (baston de cauciuc/tomfa, spray iritant-lacrimogen de capacitate mică, dispozitive cu electroșocuri omologate și certificate de instituțiile abilitate);
- mijloace de semnalizare și observare (fluier, binoclu, lanternă etc.);
- mijloace de comunicații (stații radio/post pază, telefon mobil/obiectiv);
- armament și muniție letală/neletală, în condițiile legii;
- mijloace de transport și intervenție.

Obligațiile personalului de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor sunt cele stabilite prin art. 47-48 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și prin consemnul particular al postului în care execută serviciul de pază.

Important de reținut pentru alegerea serviciilor societății este calitatea personalului de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, dobândită prin:
- selecționare și verificare atentă, în vederea includerii în echipa societății;
- calificare profesională și atestare în condițiile legii;
- experiență vastă în domeniu, majoritatea fiind militari în rezervă, proveniți din structurile sistemului național de apărare;
- instruire și antrenare permanentă, adaptată la cerințele specifice misiunilor de pază.

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook