RO-ARMYSECURITY Servicii de paza si protectie obiective, interventie operativa, servicii de transport valori.

Pază transporturi

Servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori 

SC RO-ARMYSECURITY SA este în măsură să furnizeze servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor prin agenți de transport valori, instruiți și atestați profesional în condițiile legii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 301/2003, personalul destinat pazei transporturilor de bunuri și valori este dotat cu:
- echipament personalizat, adecvat sezonului, cu însemnele societății și ecusoane de identificare pentru întreg personalul de pază;
- echipament de protecție, adaptat la cerințele specifice ale serviciilor de pază furnizate;
- mijloace de autoapărare și observare (baston de cauciuc/tomfa, spray iritant-lacrimogen de capacitate mică, dispozitive cu electroșocuri omologate și certificate de instituțiile abilitate)
- mijloace de semnalizare și observare (fluier, binoclu, lanternă, etc.);
- mijloace de comunicații (stații radio/post pază, telefon mobil/obiectiv);
- armament și muniție letală/neletală, în condițiile legii;
- mijloace de transport bunuri și valori, amenajate în condițiile legii.

Obligațiile personalului de pază a transporturilor de bunuri și valori sunt cele stabilite prin art. 47-48 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și prin planul de pază a transportului.

Important de reținut pentru alegerea serviciilor societății este calitatea personalului de pază a transporturilor de bunuri și valori, dobândită prin:
- selecționare și verificare atentă, în vederea includerii în echipa societății;
- calificare profesională și atestare în condițiile legii;
- experiență vastă în domeniu, majoritatea fiind militari în rezervă, proveniți din structurile sistemului național de apărare;
- instruire și antrenare permanentă, adaptată la cerințele specifice misiunilor specifice.

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook