RO-ARMYSECURITY

Servicii

Înființată în anul 2011, ca filială a C.N. ROMTEHNICA S.A., în baza HG nr. S-410/20.04.2011 și aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. este societatea specializată de pază, cu capital integral de stat, care furnizează servicii de pază și protecție și servicii de formare profesională a personalului de pază.

Serviciile de pază și protecție sunt furnizate începând cu 23.11.2011, în baza licenţei eliberate în acest scop în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 301/2012, concepţiei privind paza şi intervenţia la obiectivele militare din responsabilitatea Armatei României și în conformitate cu ordinul ministrului apărării naţionale emis în acest scop, precum și în baza avizului special de securitate eliberat în 05.12.2011. Suntem în măsură să furnizăm întreaga gamă de servicii, astfel:

- servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor
- servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori
- servicii de gardă de corp
- servicii de consultanţă
- logistica specifică
 

Serviciile de formare profesională sunt furnizate în baza autorizărilor emise în acest scop, eliberate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002. Oferim celor interesați două tipuri de cursuri:

- curs de calificare  "Agent de securitate"
- curs de specializare "Manager de securitate" 

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook